Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

reniferowa
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
Reposted fromFlau Flau viaromantycznosc romantycznosc
Sponsored post
soup-sponsored
reniferowa
5014 0ee0 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaobliviate obliviate
reniferowa
1781 bee9 390
Reposted fromonlyman onlyman viaeatpuddingg eatpuddingg
reniferowa
8393 b328 390
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaeatpuddingg eatpuddingg
reniferowa
0991 f232 390
Reposted fromomphh omphh viairmelin irmelin
reniferowa
Reposted fromkels kels viaromantycznosc romantycznosc
reniferowa
Zawsze jest jakieś jutro, na które warto czekać.
— Edyta Świętek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaskraweksiebie skraweksiebie
reniferowa
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
reniferowa
2764 291a 390
Reposted fromgrobson grobson viaskraweksiebie skraweksiebie
reniferowa
Reposted fromFlau Flau viaskraweksiebie skraweksiebie
reniferowa
Jeszcze jedno. Wygrasz, kiedy zdasz sobie sprawę, że każdy może cię zranić, nawet ludzie, po których się tego nie spodziewasz. Jeśli będziesz o tym pamiętać... nie zdołają uderzyć cię tak mocno, żebyś się nie podniósł.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOnly2you Only2you
reniferowa
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
reniferowa
Faceci są jak baby w ciąży. Cały czas trzeba się zastanawiać, o co im chodzi, i pocieszać. Ale ciąża trwa dziewięć miesięcy, a oni mają tak całe życie.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate
reniferowa
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viairmelin irmelin
reniferowa
4843 b2f2 390
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya viairmelin irmelin
reniferowa
8144 5f88 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
reniferowa
reniferowa
0983 155a 390
Reposted fromwyczes wyczes viaskraweksiebie skraweksiebie
reniferowa
7562 e4bc 390
Reposted fromsmeagowl smeagowl viaskraweksiebie skraweksiebie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...