Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

reniferowa

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
1253 e4c8 390
(wyjęte z L&M) może zacznij od poczęstowania papierosem

August 18 2017

reniferowa
3454 20d9 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
reniferowa
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
3190 1e1b 390
Reposted fromniedopalek niedopalek viairmelin irmelin

kurlikowskaa:

Skrzywdzenie kogoś zajmuje minutę,
ale czasami naprawa tego zajmuje całe życie.

reniferowa
1576 1bd3 390
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
reniferowa
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaOnly2you Only2you
reniferowa
0610 e0aa 390
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaOnly2you Only2you
reniferowa
3119 22a3 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
reniferowa

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viairmelin irmelin
reniferowa
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— W. Tochmam
Reposted fromjethra jethra viairmelin irmelin
reniferowa
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
reniferowa
reniferowa
1961 94fc 390
Reposted fromhighlmittel highlmittel viairmelin irmelin
reniferowa
4015 c8a2 390
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin
reniferowa
0820 6ce7 390
Reposted fromkjuik kjuik vianiskowo niskowo
reniferowa
Płaczę od smutnych piosenek, płaczę ze złości, ze wzruszenia, z nudów. Mam w sobie tyle łez, że gdybym mogła, płakałabym całą powierzchnią skóry.
— Tak mam.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley vianiskowo niskowo
reniferowa
1917 9164 390
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl