Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

reniferowa
9812 1d71 390
Neuschwanstein, Germany
reniferowa
słówko na dziś: defetyzm  - brak wiary w zwycięstwo, w powodzenie sprawy, przewidywanie porażki, uleganie panice.
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
-Wciąż o niej myślisz?
-Zdarza mi się.
-Często?
-Trochę rano, trochę w południe, trochę wieczorem, trochę w nocy.
— Marc Levy
Reposted frommooncat mooncat viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
4175 d937 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
przecież nie powiem "wszystko się spierdoliło przyjedź, potrzebuję Cię."
Reposted fromkillme killme viagdziejestola gdziejestola
3936 9e44 390
reniferowa
Czasem kogoś potrzebujesz, czasem nawet wiesz kogo konkretnie. Czasem po prostu samemu jest źle.
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
Reposted fromgabor gabor viaeatpuddingg eatpuddingg
reniferowa
9363 f7b4 390
Reposted fromfatique fatique viagdziejestola gdziejestola
2656 cb7a 390
reniferowa
reniferowa
0593 bf85 390
Reposted fromviolethill violethill viagdziejestola gdziejestola
reniferowa

nie lubię, kiedy ktoś coś a potem nagle nic.

Reposted fromnje nje viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
Każdy ma to, na co się odważy.
Reposted fromkicilapek kicilapek viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
9372 2cc9 390
6398 bd21 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
3575 3580 390
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl