Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

reniferowa
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
reniferowa

-Miałem rację, że nie mogę ponownie się w tobie zakochać. Bo nigdy się nie odkochałem.
-Co ?
-To prawda - potwierdza radośnie. Raz wystarczył, żeby mnie zainfekować. Od tamtej pory tkwiłaś we mnie jak uśpiony wirus. Albo przewlekła choroba, która od czasu do czasu daje znać o sobie kolejnym atakiem.

To żałosne, ale wiedziałem to od chwili, gdy zobaczyłem cię po raz pierwszy. To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to ty. I tak już zostanie.

— Mhairi McFarlan "Nie mów nic, kocham Cię"
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
reniferowa
Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś krążę
dookoła ciebie myślami,
bez po­wodu, dziecinnie.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś serce
pos­ta­nowiło, że będziesz
epi­cen­trum wszystkiego.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś smut­no, gdy
słowa two­je tak szorstkie,
a oczy niep­rze­nik­nione. 

Nie kocham cię,
Tyl­ko tak ja­koś bo­li, kiedy
nie odzy­wasz się dzień cały,
a ja cze­kam w ciszy.

Nie kocham cię
tak tyl­ko trochę.
Reposted frompyysia pyysia viagdziejestola gdziejestola
reniferowa

Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.

— William Wharton
reniferowa
6947 6ddb 390
Reposted fromlabellavita labellavita viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
reniferowa
1031 efd4 390
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
9522 36aa 390
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
reniferowa
1373 7262 390
Reposted fromsalami salami viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
9365 511d 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
6401 bb87 390
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
reniferowa
Nigdy nie zapominaj o ludziach, którzy dali ci drugą szansę.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaviee aviee
reniferowa
reniferowa
8567 748b 390
reniferowa
reniferowa
Wygraną zadedykuję żonie, za to że nie ma mnie wtedy, kiedy ona mnie potrzebuje, nie ma mnie kiedy chciała żebym był, i że nie ma mnie wtedy, kiedy ja sam bym sobie tego życzył.
— Kamil Stoch
Reposted fromawash awash viaOnly2you Only2you
reniferowa
6191 8da0 390
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaOnly2you Only2you
reniferowa

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl