Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

reniferowa
5231 45f1 390
9897 9d09 390
reniferowa
reniferowa
8196 ef66 390
Reposted frompsst psst viaemerencja emerencja
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viaemerencja emerencja
reniferowa
7562 2688 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viaemerencja emerencja
reniferowa
9159 a3a8 390
reniferowa
reniferowa
Odjęło mi rozum, odjęło mi prawą rękę, odjęło mi zmysły, odjęło mi smak do życia, odjęło mi wszelką radość, odjęło mi siłę w nogach, napełniło mnie lękiem psychicznym i bólem fizycznym, a ja pomimo wszystko trwam.
— Edward Stachura
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaszydera szydera
reniferowa
Reposted fromfriends friends viaszydera szydera
reniferowa
2239 6a4f 390
Reposted from3ch0 3ch0 viaszydera szydera
reniferowa
7521 75f1 390
Mariusz Hermanowicz
1925 d9ad 390
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaszydera szydera
reniferowa
4009 0750 390
Reposted frombarock barock viaszydera szydera
reniferowa
reniferowa
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
reniferowa
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
— Anderson L.
Reposted fromlavandehibou lavandehibou viaszydera szydera
reniferowa
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl