Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2016

reniferowa
0464 a5da 390
#prayformunich #prayforworld
Reposted fromcoconuttmousse coconuttmousse vianiskowo niskowo
reniferowa
7647 82e4 390
Reposted fromjestemnikim jestemnikim vianiskowo niskowo
reniferowa
Jest jeszcze tyle pięknych i dobrych zdarzeń przed tobą, miejsc, których nie znasz, ludzi, o których jeszcze nic nie wiesz. Tylko od Ciebie zależy, jaki zapach świata poczujesz i co stanie się dalej.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromkarna karna vianiskowo niskowo
reniferowa
3549 527c 390
Reposted fromscorpix scorpix vianiskowo niskowo
reniferowa
2977 9f0e 390
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
reniferowa
3548 d41b 390
Reposted fromscorpix scorpix vianiskowo niskowo
reniferowa
Reposted fromdepobru depobru vianiskowo niskowo
0591 3fec 390
Reposted fromvianne vianne viaRozaa Rozaa
reniferowa
8195 69f9 390
Reposted frommystiquedust mystiquedust viairmelin irmelin
reniferowa
9793 c507 390
Reposted fromizutu izutu viairmelin irmelin
reniferowa
9781 29a7 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
reniferowa
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viaRozaa Rozaa
reniferowa
2111 7849 390
Reposted fromsaiwala saiwala viairmelin irmelin
reniferowa
Pamiętasz jeszcze ten czas gdy byłaś małą dziewczynką z dużymi marzeniami? Pamiętasz jak sobie obiecałaś, że nie poddasz się nigdy? Proszę, nie zawiedź samej siebie.
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaRozaa Rozaa
reniferowa
Reposted fromoopsiak oopsiak viairmelin irmelin
reniferowa
Żyć tak, aby miał nas kto trzymać za rękę, gdy będziemy umierać.
— Mariusz Szczygieł, "Wysokie obcasy" 30.04.2016
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viairmelin irmelin
reniferowa
reniferowa
6501 12c4 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaRozaa Rozaa
reniferowa
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaRozaa Rozaa
2123 230c 390

tastefullyoffensive:

So polite. [video]

Reposted fromclatterbane clatterbane viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl